"; پزشکی ماده 41 بند 3 | زلال خبر

پزشکی ماده 41 بند 3


بند پزشکی 3 41 ماده

ماده 41 3 بند پزشکی

پزشکی 3 بند 41 ماده

پزشکی 3 بند ماده 41

لیست کامل بیماری هایی که موجب معافیت پزشکی می

بند 3 پائین افتادگی احشاء توام با اختلالات عملی معاف دائم تبصره نوع خفیف معاف از رزم بند 4 طول قد مشمولان کمتر ماده 41 wwwparsinecom

بی تان و مراکز فوق تخصصی چشم پزشکی نور آیین

این موارد براساس آخرین تغییرات آیین نا معافیت های پزشکی سازمان وظیفه عمومی ناجا می باشد با این حال در یک چشم بین 3 تا 8 wwwnoorvisioncom

معافیت پزشکی ماده 41

من برای معافیت پزشکی ماده 41 ۰۴۰۲ سوالات و مراحل اقدام مربوط به معافیت پزشکی می تونید برای ماده 34 بند 3 که مربوط به bestparsianir

1396/10/18 – Bestparsian

سربازی ماده 41 بیماریهای چشم و عوارض بینایی

آیین نا جدید معاینه و معافیت پزشکی سربازی ماده 41 بند 20 رتینیت پیگمانترو رتینیتهای غیرپیگمانتر به شرط اثبات توسط ERG wwwirdrscom

1396/10/18 – Irdrs.com

آیین نا جدید معاینه و معافیت پزشکی و جدول

هنگام اشاره به مورد بیماری شماره ماده بند و بخش مربوطه را به خاطر بسپارد ماده 41 مشمولان مبتلاء به بیماریهای چشم و عوارض wwwirtebcom

1396/10/18 – Irteb.com

آیین نا معافیت پزشکی سال 1392

بند 3 پایین افتادگی احشاء توأم با اختلالات عملی معاف دائم تبصره نوع خفیف معاف از رزم ماده 41 مشمولان مبتلاء به بیماریهای wwwacademiacafecom

1396/10/18 – Academiacafe

آیین نا جدید معاینه و معافیت پزشکی و جدول

هنگام اشاره به مورد بیماری شماره ماده بند و بخش مربوطه را به خاطر بسپارد بند 3 هر نوع بیماری عروق کرونر در هر درجه و wwwirtebcom

1396/10/18 – Irteb.com

معاینه و معافیت پزشکی خدمت سربازی یا ماده 41

آیین نا معاینه و معافیت پزشکی خدمت سربازی یا ماده 41 بند 3 میوپی با سایکلوپلژی در مشمولان عادی و دیپلم wwwir medcom

1396/10/18 – Ir-med.com

معافیت پزشکی فریدشرایط معافیت سربازی

بند 3 هیپرئیدروز عرق کردن کف دست شدید معاف دائم بند 4 لیکن پلان پوستی و مخاطی شدید و گسترده معاف دائم ماده 41 مشمولان faridsarbazipersianblogir

1396/10/18 – Faridsarbazi

بند 3 ماده 33 معافیت پزشکی

نام علمی دیسک کمر هرنی دیسکال است در بند 3 از ماده 34 آیین نا معافیت پزشکی اشاره شده کهbestparsianir

1396/10/18 – Bestparsian

معافیت پزشکی ماده 41 معاینه و معافیت پزشکی خدمت سربازی یا ماده 41 بند 3 ماده 33 معافیت پزشکی

Irdrs Parsine Bestparsian Irteb Faridsarbazi Ir-med Noorvision Irteb Bestparsian Academiacafe